Optical Drives  -  LGBW-L16R
LG BH16NS50 16x Blu-ray Reta

LG BH16NS40 - 16x blu-ray writer Retail pack, black - support triple layer 128Gb BDXL/50/25/17/8.5/4 ...
R 1,598.00

In stock:  

BW-LE6S
LG bp50nb40 Ext 6x Slim BDXL

LG BP40NS20 - External Slim 6x blu-ray writer, 160x22x153mm portable size, black - support triple la ...
R 1,732.00

In stock:  
DW-L8SS
Lg gtc0n 8x Sata Slim dwd-rw

LG 8x Sata internal Slim ( 12.7mm ) , super-multi : DL dvd+R , dvd±r/rw + dvd-ram + cd+/-rw ; 0.5mb ...
R 274.00

In stock:  (3 Result/s)
  
Shopping cart Product search